Политика за поверителност

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

1. Във връзка със сключването и изпълнението на договора от разстояние чрез уебсайта https://shop.avtounion.bg, Авто Юнион обработва лични данни, в качеството си на администратор на лични данни при спазване на приложимото законодателство за защита на личнита денна, включително Регламент (ЕС) 679/2016 и Закона за защита на личните данни.

2. Предоставените от Клиента лични данни ще бъдат обработвани за следните изчерпателно изброени цели и основания:

2.1. На основание изпълнение на договор, по който физическото лице е страна или предприемане на стъпки по инициатива на физическо лице преди сключване на договор за целите на:

2.1.1. регистрация на потребител и поддържане на потребителски профил

2.1.2. регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, доставка;

2.1.3. разглеждане и разрешаване на потребителски спорове;

2.1.4. комуникация с клиенти чрез формите за контакт на уебсайта или чрез други способи по тяхна инициатива или по инициатива на търговеца във връзка с конкретна поръчка или запитване.

2.2. На основание изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора, като например за данъчно-счетоводно отразяване на извършените сделки чрез електронния магазин.

2.3. На основание законните интереси на Авто Юнион или на трето лице, когато се осъществяват действия по пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение; защита от злонамерени действия и атаки и предотвратяване на измами; съхранение на данни в давностни срокове и по време на установяване, упражняване или защита на правни претенции във връзка с използването на уебсайта и/или сключване на договор от разстояние чрез електронния магазин.

Данните използвани за пазарни проучвания и анализи не се използват за рекламни и маркетингови цели или за профилиране. Физическите лица могат да възразят по всяко време и на всяко основание срещу използването на данните им за тази цел, като се свържат с администратора и това обработване ще бъде преустановено.

2.4. На основание изрично съгласие на физическото лице, което има качеството потребител, когато такова съгласие е изразено чрез отбелязване в съответното поле на уебсайта до оттегляне на това съгласие, за целите на изпращане на рекламни съобщения и уведомления, включително, но не само за сходни продукти и услуги, рекламни бюлетини, промоции, когато съобщението е изпратено по и-мейл, телефон или чрез друго електронно средство;

3. Възможните категории получатели на лични данни, обработвани за оповестените тук цели са куриери, търговци, партньори на Авто Юнион, включително трети лица, които участват в качеството си на Продавач, доставчици на информационни услуги, доставчици на услуги за извършване на маркетинг, както и други дружества, публични институции, съобразно законовите им правомощия, одитори, процесуални защитници. Предаване на данни ще се осъществява само на основание изпълнение на задълженията на Авто Юнион, произтичащи от тези условия, за изпълнение на законово задължение или когато получателят е обвързан с клаузи за справедлива обработка на данните, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679(Общ регламент относно защита на данните-ОРЗД).

4. Физическите лица могат да упражнят всички, предвидени в ОРЗД по реда и при условията на Политика за поверителност на „Авто Юнион” АД, която съдържа информацията по чл. 13 и 14 от ОРЗД.

Електроният магазин може да съдържа линкове към други сайтове. Авто Юнион не носи отговорност за политиката на поверителност на други уебсайтове, които не администрира, както и за друга информацията, съдържаща се в тях. Клиентът е отговорен да се информира за съдържанието на условията за ползване на тези уебсайтове и информацията за обработване на лични данни, както и за всяка друга потребителска информация, дължима, съгласно закона от друг доставчик.

Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки на убесайта, която може да видите тук.